J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
pühapäev 24. aprill 2005
Võim

Kuu sündmused
Õigusaktid
Blanketid
Volikogu ja valitsus
Volikogu uus koosseis
Volikogu komisjonid
Linnavalitsuse koosseis
Linnavalitsuse struktuur
Linnavalitsuse palgamäärad
Linnavalitsuse komisjonid
Ametnike palgaandmed
2005 eelarve
Kontaktandmed
Linnaasutused


JÕHVI LINNA VOLIKOGU JA LINNAVALITSUS

Aadress: Keskväljak 4, 41595, Jõhvi Ida-Viru maakond

Telefonid:+372 336 3741, +372 336 3750, fax +372 336 3751

E-mail: johvilv@johvilv.ee

VOLIKOGU

LINNAVALITSUS

© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 254335