J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
reede 15. juuli 2005
Teenindus

Toitlustus
Majutus
Turismiinfo
Transport
Bensiinijaamad
Autoteenindus
Hädaabi


TERE TULEMAST JÕHVI LINNA KODULEHELE!
Laste fotonäitus 27.05.2005

Konkurss peaarhitekti ametikohale

Ametnike palgaandmed

2005 eelarve

Jõhvi linna ja valla ühinemine

Ülevaateseminar JÕHVI KINNISVARA TÄNA JA HOMME

Jõhvi linna jäätmehoolduseeskiri

Linnavalitsuse struktuur

Taksoveo eeskiri

Arengukava 2004-2007

Linnaarsti vastuvõtust

Jõhvi postiindeksid
Linna tänavate postiindeksid

Linna kaart
Linna kaart tänava nimede ja tingmärkidega

Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn - Narva ja Jõhvi - Tartu - Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn - Narva raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti raudteevedudest.

Soodsast asukohast tingitult on Jõhvi kujunenud Ida-Virumaa kaubandus- ja finantskeskuseks, mida iseloomustab hea infrastruktuur. Ettevõtluskliimat soodustab asjaolu, et enamik riiklikke regionaalseid keskasutusi paikneb Jõhvis või selle lähikonnas.

Jõhvis elab 7,6 ruutkilomeetri suurusel territooriumil 13000 elanikku, kellest 1/3 on eestlased ning ülejäänud esindavad enam kui 40 erinevat rahvust.

Ettevõtlikule inimesele pakub kiirestiarenev Jõhvi linn parimaid võimalusi eneseteostuseks.


© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 221185